About Us

כשמחשבים על הרנסנס ועל תפארותיו באמנות, במוזיקה ובספרות – ובאסטרולוגיה – חשוב לזכור כי השינויים המופלאים של תקופה זו התרחשו על רקע המגיפה, המלחמה, המריבה הדתית, הדיכאון הכלכלי. , הקנוניה והקונספירציה הקתוליתית. לאורך הרחבה הרחבה הזו, בתקופה מרתקת זו של ההיסטוריה, ייעשה ניסיון לקבוע את ההתעניינות המחודשת בפיתוח האסטרולוגיה בתקופת הרנסנס.